Personvern

Sist oppdatert 12.10.2022

1. Introduksjon

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet www.multipack.com og forklarer innsamlingen og behandlingen av personopplysninger og bruken av informasjonskapsler på nettstedene, samt dine rettigheter som en bruker av disse nettstedene og hvordan kontakte oss med henvendelser som gjelder ditt personvern. Nettstedene eies og driftes av K2 Multipack AS med org.nr. Org nr 985 620 539 og registrert forretningsadresse Havneveien 10, 9515 Alta, Norge (heretter omtalt som «vi», «oss» eller «K2»).

K2’s virksomhet består primært av å distribuere programvare og databaser til bedrifter som driver virksomhet innen produksjon av sjømat, pakking, merking og andre programvarer (heretter «kunden») i henhold til vår rammeavtale og vilkår. Som leverandør av disse produktene og tjenestene vil K2 komme til å behandle personopplysninger om våre kunders ledelse og eiere, ansatte, innleide personer og kontaktpersoner hos kunders klienter, kunder og transporttjenester. K2 behandler personopplysninger om disse kategoriene av registrerte i den grad kunden har lagt dem inn i K2s produkter og tjenester (disse registrerte er heretter omtalt som «sluttbrukere»).

Vi bryr oss om ditt personvern og dine personopplysninger integritet. Vi kommer ikke til å selge informasjon samlet inn gjennom denne nettsiden til andre, med mindre det er beskrevet i denne Personvernerklæringen. I den grad vi samler inn og behandler dine personopplysninger, gjøres dette i samsvar med gjeldende personopplysnings regelverk, herunder EUs Generelle Personvernforordning, også kjent som GDPR.

Ved å godkjenne denne Personvernerklæringen og ved din fortsatte bruk av vår nettside, samtykker du til vilkårene i denne Personvernerklæringen. Erklæringen kan oppdateres, og derfor oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med Personvernerklæringen på nytt ved senere anledninger. Oppdaterte utgaver av erklæringens vil bli lagt ut her.

2. Vår behandling

K2 behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å levere de ønskede produkter og tjenester til kunden, slik det er avtalt mellom K2 og kunden. I tillegg behandles personopplysninger for å føre statistikk og forbedre våre alminnelige og tilleggstjenester som er tilgjengelig for K2s kunder og sluttbrukere av brukerkontoene. Les mer om våre rammeavtale som gjelder for alle våre kunder her.

I den grad vi behandler personopplysninger, følger vi følgende prinsipper:

  1. Behandlingen er lovlig, rettferdig, gjennomsiktig og forholdsmessig i forhold til formålene med behandlingen;
  2. Personopplysningene samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål;
  3. Personopplysningene er korrekte og nødvendig oppdaterte og er adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig i relasjon til behandlingens formål;
  4. Personopplysningene som samles inn skal lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene med behandlingen;
  5. Behandlingen er sikret med tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene;
  6. K2 har etablert egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, som inkluderer å sikre personopplysningene mot uautorisert eller utilsiktet behandling, tap, sletting eller endring.

3. Personopplysninger

Enhver opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person anses som en personopplysning og faller inn under denne Personvernerklæringen. K2 behandler personopplysninger om Sluttbrukere for å oppfylle avtalen med Kunden ved å tilby og levere våre produkter og tjenester som beskrevet i vår rammeavtale (samme versjon er tilgjengelig på både engelsk og norsk). K2 kan behandle personopplysning som en del av distribusjonen av våre tjenester til Kunden, som beskrevet nedenfor (vårt behandlingsgrunnlag er avtalen med Kunden).

Dine personopplysninger vil kun bli delt med våre databehandlere i den grad det er nødvendig for å levere de avtalte produktene og tjenestene til deg.

3.1 Support

Kundens Sluttbruker kan kontakte K2 på forskjellig vis for å be om support eller annen informasjon. K2s support er en del av avtalen med Kunden og vårt behandlingsgrunnlag for denne behandlingen av Sluttbrukerens personopplysninger er å oppfylle avtalen med Kunden. Slik support vil vanligvis innebære at K2 behandler Sluttbrukerens navn, mobilnummer, e-postadresse, arbeidsgiver og arbeidsstilling. Enhver annen relevant personopplysning som Sluttbrukeren velger å informere K2 om, kan loggføres og lagres som en del av oppfyllelsen av avtalen mellom K2 og Kunden.

Dersom du velger å kontakte K2 uten et allerede eksisterende kontraktsforhold med K2, anses din aktive og frivillige bruk av kontaktskjema, epost eller telefon for å kontakte K2 som et samtykke til at K2 kan behandle disse personopplysningene i den grad det er nødvendig for å vurdere din henvendelse. I disse tilfellene kan du når som helst kontakte K2 på support@k2.no for å kreve at vi sletter alle personopplysninger relatert til deg, dersom du ønsker det.

3.4 Nyhetsbrev

Kundens oppgitte kontaktpersoner og Sluttbrukere kan motta e poster med nyhetsbrev og markedsføring fra K2. Dette innebærer behandling av mottakerens navn, e-postadresse og eventuell annen relevant, kunderelatert, historisk data. Slike markedsførings- og nyhetsrelaterte eposter vil kun inneholde informasjon som er relevant for Kundens kontraktsforhold med K2, i henhold til markedsføringsloven § 15. Denne kommunikasjonen gjøres med hjelp av vår databehandler Klaviyo Inc. For mer informasjon om våre leverandører, se punkt 4 nedenfor.

Dersom du ikke ønsker å motta slike nyhetsbrev eller markedsføring via epost, kan du enten følge linken nederst i e posten du mottar fra oss, eller kontakte oss på support@k2.no

3.5 Bruk av våre nettsteder

Når du bruker våre nettsiden, kan vi samle inn personopplysninger om deg med det formål å optimalisere din brukeropplevelse, forbedre nettsidenes ytelse, forsterke nettstedenes sikkerhet og hindre misbruk av våre tjenester samt samle statistikk. For disse formål anonymiseres dataen i størst mulig grad. Likevel kan det samles inn opplysninger som kan anses som personopplysninger: IP adresse, MAC adresse, nettleser informasjon og/eller geografiske lokasjonsdata.

K2 har en legitim interesse av å holde vår egen, samt dine data, sikkert og konfidensielt, for det formål å optimalisere nettstedenes sikkerhet og hindre misbruk. Vi har vurdert konsekvensene for dine personvernrettigheter som en bruker av våre tjenester og vårt behov og forpliktelse etter GDPR til å bevare sikkerheten i våre systemer, og konkludert med at vi har en legitim interesse i å behandle personopplysninger hvis og når det er nødvendig for å sikre sikkerheten på våre nettsted og hindre misbruk. Hvis du ikke ønsker å bli behandlet for disse formål og med dette behandlingsgrunnlaget, vennligst kontakt oss på support@k2.no

For mer informasjon om våre nettsteders optimaliseringsprosess og hvordan skru av informasjonskapsler (cookies) for å minimere hvilke personopplysninger som blir behandlet, vennligst se punkt 5 av denne Personvernerklæringen. For mer informasjon om vårt engasjement til sikkerhet, vennligst se punkt 6 i denne Personvernerklæringen.

3.6 Rettslige forpliktelser

I visse tilfeller kan vi rettslig forpliktet til å behandle dine personopplysninger, for eksempel i forbindelse med regnskapsføring og bokføringsplikter, eller vi kan behandle personopplysninger som en del av en pågående rettslige tvist. I slike tilfeller, vil behandlingen være begrenset til det som er strengt tatt nødvendig for å overholde gjeldende medlemsstats nasjonale rett.

3.7 Lagring

Vi har etablert interne rutiner for sletting av personopplysninger som en del av vår internkontroll. Dersom du slutter å benytte deg av våre tjenester, for eksempel ved å slette din konto eller ved å fjerne deg fra mottakerlisten for nyhetsbrev, vil vi slette eller anonymisere dine personopplysninger så raskt som mulig og senest innen 12 måneder, med mindre vi har et rettslig grunnlag for å oppbevare det i lenger tid.

4. Våre databehandlere

For å hjelpe oss med vår behandling av personopplysninger, bruker vi databehandlere.

Dersom Sluttbrukeren velger å benytte seg produkter og tjenester fra tredjeparter gjennom K2s produkter og tjenester, anbefaler vi at Sluttbrukeren eller Kunden gjør seg kjent med tredjeparts rutiner og vilkår for sin behandling av personopplysninger og K2 vil ikke holdes ansvarlig for tredjepartens behandling. Tredjeparter er ikke å anse som en databehandler for K2, siden avtalen inngås direkte mellom Kunden og tredjeparter.

5. Dine rettigheter

Som en bruker av våre nettsted og systemer og i den grad vi behandler personopplysninger om deg som beskrevet under punkt 3, har du rettigheter relatert til dine personopplysninger i henhold til GDPR.

Du kan når som helst trekke tilbake et gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, vennligst kontakt oss på support@k2.no. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke påvirker det ikke lovligheten av behandling som fant sted før samtykke ble trukket tilbake.

Som bruker av våre nettsteder har du rett til å kreve innsyn i dine personopplysninger iht. GDPR artikkel 15, retting av dine personopplysninger iht. GDPR artikkel 16, sletting av dine personopplysninger iht. GDPR artikkel 17 eller begrensning av behandlingen av dine personopplysninger iht. GDPR artikkel 18. Dersom vilkårene i artikkel 20 er oppfylt har du også rett til dataportabilitet.

Dersom du mener at K2s behandling av dine personopplysninger ikke følger kravene i relevant personvernlovgivning, har du rett til å sende en offisiell klage til Datatilsynet. 

6. Informasjonskapsler (Cookies)

En informasjonskapsel er et lite stykke informasjon sendt av en webserver til en nettleser, som gjør det mulig for serveren å samle informasjon tilbake fra nettleseren.

6.1 Vår bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler med flere formal:

Av tekniske årsaker for å sikre funksjonaliteten av våre nettsteder. For eksempel, for å registrere om du er pålogget i vårt system eller ikke. Dersom du godtar bruken av informasjonskapsler, kan du også godta at datamaskinen husker dine påloggingsdetaljer.

For å føre statistikk, se hvor mange brukere vi har og hvilke deler av nettstedene de besøker. Vi samler inn informasjon som geografisk lokasjon, type nettleser osv. for å tilpasse våre nettsteder for å gi brukerne en mer personifisert brukeropplevelse.

6.3 Slette Informasjonskapsler

Informasjonskapsler som du tidligere har godtatt kan slettes senere. Dersom du bruker en PC med en nyere nettleser, kan du slette eller administrere dine informasjonskapsler ved å bruke hurtigtasten: CTRL + SHIFT + Delete. Dersom det ikke fungerer eller dersom du bruker en MAC, vennligst følg instruksene for din nettleser. Det kan påvirke nettstedets funksjonalitet å skru av informasjonskapsler.

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

Flash informasjonskapsler (alle nettlesere)

iPhone, iPad og alt annet fra Apple

Telefon med Android operativsystem

Telefon med Windows 7

Husk at dersom du bruker flere nettlesere må du slette informasjonskapslene for hver nettleser.

7. Sikkerhet

Vi har implementert egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre at vår behandling av data er sikker, enten det gjelder personopplysninger eller ikke.

Våre organisatoriske tiltak består av etablert internkontrolldokumentasjon samt instrukser og rutiner som all personell som er autorisert til å behandle personopplysninger på våre vegne må gjøre seg kjent med og følge. Vi har også inngått databehandleravtaler i henhold til GDPR med alle våre underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. I tillegg krever vi at våre underleverandører innfører egnede tekniske og organisatorisk sikkerhetstiltak, som for eksempel å kun sende data i kryptert format.

Våre tekniske sikkerhetstiltak, som for eksempel pseudoanonymisering, anonymisering og kryptering, alt ettersom hva som er relevant, hjelper oss å holde våre data trygge og sikre. Vi har også innført tiltak for å sikre vedvarende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet av våre behandlingssystemer. Disse systemene og tjenestene blir testet og analysert regelmessig for å vurdere hvor effektive våre innførte sikkerhetstiltak er.

8. Kontaktinformasjon

Dersom du har anmodninger om dine personopplysninger eller andre henvendelser som gjelder denne Personvernerklæringen, vennligst kontakt oss ved å sende en epost til følgende adresse: support@k2.no

Sluttbrukere og Kunder kan alternativt ta kontakt med sin administrator eller annen kontaktperson som følger av avtalen mellom kunden og K2.