Forsiden    |    OM MULTIPACK    |    SUPPORT    |    REFERANSER    |    DEMO

Elektronisk distribusjon av pakke og ordredata til kunder og eksportører

Multipack Pakkemonitor  gjør det enklere  å tilby elektronisk overføring av ordre/pakkedata. Kunder og eksportselskaper kan få tilgang til produksjonsdata gjennom egen innlogging der bare deres ordrer og produksjonsdata vises.  Fileksporter og rapportering er tilgjengelig. De kan også sette opp egne varenummer og egne ordrenr.

Sporing på kassenivå ved å taste inn et  unikt sporingsnummer. Du kan tilby sporing på Internett til flere ledd og i flere nivåer fra leverandøren(fisker) og helt til sluttkunden, som f.eks kan taste inn et sporingsnummer på din hjemmeside og få opp relevant  informasjon om fisken. 

Systemet kan integreres med eksisterende eller nye hjemmesider. Vedlikehold og oppdatering kan gjøres direkte på Internett.

Integrasjon mot de fleste typer Økonomistystemer
Eksportfiler som passer til de fleste økonomisystemer som Visma Business, Visma Global, Unimicro, Maritech Trading osv.  Egne varenummer gjennom et mappingsystem og mulighet for å legge inn egne ordrenummer når fileksporter lages.&

Multipack mot de fleste typer pakkesystemer
Pakkemonitor synkroniseringsservice kan settes opp til å hente ut data fra flere andre pakkesystemer, blant annet Maritech. 

Sporing, kvalitetsdokumentasjon og kontroll
I Pakkemonitor kan du laste opp egne kvalitetdokumenter tilknyttet bestemte ordrer og produksjoner. I tillegg finnes det egne skjemaer for kontroll av f.eks vasking, renhold, kvalitet m.m. Fungerer også via mobiltelefon/pda. Sporingsmodulen kan gi komplett oversikt til sluttkunden, hvor fisken er fanget, av hvilken båt, med hvilken fangsredskap samt vekter og annen generell registreringsdata.