Forsiden    |    OM MULTIPACK    |    SUPPORT    |    REFERANSER    |    DEMO

Multipack Sluttseddel

Hva er Sluttseddel?
Lovbestemt innrapportering av fangster og landinger.
Standardiserte kodesett (NS 9400) for produkt, fiskeslag, kvalitet, anvendelser, fangstredskap og fangstfelt osv.
Utskrift av sluttseddel på formular tilpasset laser- og blekkskriver.

Elektronisk utveksling av  sluttsedler og returmeldinger mellom fiskekjøper og salgslag.  Kvittering for sluttsedler mottas innen få  minutter fra salgslaget.

Integrasjon mot Multipack pakkesystem.
Innlesing av veiedata direkte fra vekt vil  effektivisere registreringsarbeid.
Få tilgang til sluttseddeldata på etikett.

Se demovideo av Sluttseddel programmet her

Godkjent av Norges Råfisklag
Multipack Sluttseddel er testet og godkjent av Norges Råfisklag ihht. til ny landingsforskrift og med xml/e-post.

Les mer på Norges Råfisklag sine egne sider.

Les mer om Multipack veieløsninger

Kontakt oss